Мисия, визия, ценности

Мисия

Искаме да бъдем триезичен образователен център, който поддържа постоянна връзка с родителите. за да ги подпомага в всеобхватното образование на децата им, като обръщаме особено внимание на неговите учебни, технологични, спортни и етични страни.

Визия

Нашият стремеж към отлични постижения в учебните занимания е средство за създаване на мъдри, свободни и отговорни граждани, способни да изградят едно по-добро бъдеще, като съчетаят испанската и българската култура и традиции.

Ценности

Обръщаме особено внимание и насърчаваме културните и етични принципи на европейския християнски хуманизъм, като любов към истината, стремеж към доброто, уважение към красивото; а също и всички морални ценности, насочени към цялостната реализация на личността, и към загрижеността за другия: готовност за диалог, старание за добре свършена работа, стремеж към усъвършенстване и преодоляване на трудностите, положителен поглед към всичко случващо се, чувство за лоялност и за справедливост, за солидарност и мир.

Чести въпроси

Какво ни идентифицира?

Ние сме училище, което принадлежи към образователната мрежа Arenales. Тук търсим академични постижения, но също и човешки постижения, защото добрият човек обикновено е добър професионалист. Ето защо уважението към другите, към себе си, към добре свършената работа са човешки и християнски ценности, които възпитаваме у нашите ученици ръка за ръка с техните родители. Имаме амбициозната цел да служим на обществото, семействата и учениците.

Какво означава, че училището принадлежи на Arenales Red Educativa?

В момента мрежата се състои от повече от 30 образователни центъра, разпределени по целия свят. Всички те приемат модел на компетенции и ценности, наречен IAM (иновация, автономия, менторство). Точно както включва кодекса на добрите практики, вътрешните правила и плана за равенство. Всички те са документи, които произхождат от години опит и се стремят да гарантират справедливост, приобщаване и равенство.

Какво представлява IAM моделът?

IAM е програма за трансформация, с която се стремим да бъдем авангардни образователни центрове през 21 век. Тази програма е разделена на три основни оси: Иновации: ние се стремим да бъдем отворена организация в постоянна комуникация със света, в който живеем. Автономия: ние помагаме на всеки наш ученик да поеме контрол над живота си, да бъде самостоятелен човек. Наставничество: всеки е главният герой на собственото си образование и в същото време си сътрудничи с тези на другите.

Как се прилага програмата IAM в училище?

Innovación: Чрез инициативата iPad се постига интегрирането на технологиите в образованието. Както и план за развитие на дигитална учебна програма „Мобилно обучение“ през всички етапи. Autonomía: Ние насърчаваме обучението по меки умения: развитие на публично говорене, лидерски умения, развитие на емоционално мислене, творческо мислене и първа помощ и др. Mentoring: Чрез лични уроци между учителя и ученика, да им помогнем да опознаят себе си по-добре, да развият социални умения, да се възползват от талантите си, да изградят самочувствието си и да бъдат щастливи независимо.

Инфо: 02 / 996 4059

Имаме вратите си отворени за вас: искаме да се срещнем с вас, да ви покажем съоръженията и да ви покажем образователния проект.За да направите това, попълнете формуляра и организирайте посещение или ни попитайте какво искате.