Документи

 

От тази страница можете да изтеглите различни вътрешни документи на училището:

 

Образователен договор на български език: Dogovor BG 2023

Образователен договор на испански език: Dogovor ES 2023

 

Удостоверение от МОН: Удостоверение от МОН

Разрешение на испанския кралски дом: Casa Real

 

График за консултиране: График за консултиране

Годишен план: Годишен план за дейността

Етичен кодекс: Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството: Мерки за повишаване качеството

Правилник за дейността: Правилник за дейността

Програма за превенция на ранното напускане на училище: Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи: Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия: Стратегия

Училищен учебен план: Учебен планове

Формите на обучение: Форми на обучение

Занимания по интереси: Занимания по интереси

Организация на учебен ден: Организация на учебен ден

Програмна система: Програмна Система

Седмично раьписание: Седмично разписание

 

Чести въпроси

Какво ни идентифицира?

Ние сме училище, което принадлежи към образователната мрежа Arenales. Тук търсим академични постижения, но също и човешки постижения, защото добрият човек обикновено е добър професионалист. Ето защо уважението към другите, към себе си, към добре свършената работа са човешки и християнски ценности, които възпитаваме у нашите ученици ръка за ръка с техните родители. Имаме амбициозната цел да служим на обществото, семействата и учениците.

Какво означава, че училището принадлежи на Arenales Red Educativa?

В момента мрежата се състои от повече от 30 образователни центъра, разпределени по целия свят. Всички те приемат модел на компетенции и ценности, наречен IAM (иновация, автономия, менторство). Точно както включва кодекса на добрите практики, вътрешните правила и плана за равенство. Всички те са документи, които произхождат от години опит и се стремят да гарантират справедливост, приобщаване и равенство.

Какво представлява IAM моделът?

IAM е програма за трансформация, с която се стремим да бъдем авангардни образователни центрове през 21 век. Тази програма е разделена на три основни оси: Иновации: ние се стремим да бъдем отворена организация в постоянна комуникация със света, в който живеем. Автономия: ние помагаме на всеки наш ученик да поеме контрол над живота си, да бъде самостоятелен човек. Наставничество: всеки е главният герой на собственото си образование и в същото време си сътрудничи с тези на другите.

Как се прилага програмата IAM в училище?

Innovación: Чрез инициативата iPad се постига интегрирането на технологиите в образованието. Както и план за развитие на дигитална учебна програма „Мобилно обучение“ през всички етапи. Autonomía: Ние насърчаваме обучението по меки умения: развитие на публично говорене, лидерски умения, развитие на емоционално мислене, творческо мислене и първа помощ и др. Mentoring: Чрез лични уроци между учителя и ученика, да им помогнем да опознаят себе си по-добре, да развият социални умения, да се възползват от талантите си, да изградят самочувствието си и да бъдат щастливи независимо.

Инфо: 02 / 996 4059

Имаме вратите си отворени за вас: искаме да се срещнем с вас, да ви покажем съоръженията и да ви покажем образователния проект.За да направите това, попълнете формуляра и организирайте посещение или ни попитайте какво искате.