искане на информация

Учителите

Преподавателите, нашият най-ценен актив

Смятаме, че учителят не е просто „предавател” на съдържание, а е възпитател, човек обвързан със своята работа и със задачата да възпитава. Учителите работят с ясното съзнание, че техният добър пример, тяхната интелектуална и професионална подготовка допринасят изключително много за развитието на образователния проект.

Постоянно обучение

Постоянното обучение на учителите е стратегическа цел на училището. Ние сме убедени, че качеството на възприемане на знанията зависи от интереса на учителя към непрекъснатото подобряване на неговата подготовка и непрекъснатото обновяване на педагогическите му познания. За постигането на тази цел Фондация „Ареналес” е създала отдел „Обучение”. Той е общ за всички училища на Фондацията и осигурява обновяването на знанията на учителите, като организира курсове за обучение, обмяна на опит

и развитие на изследователски проекти.

Работа в екип

Обучението и възпитанието във ЧСУ „Кралица София Испанска” се основава на работата в екип – класният ръководител, наставникът на всеки ученик, екипите от възпитатели и техническите екипи работят заедно, за да постигнат по-добри резултати в развитието на образователния проект на всяко училище, за личното усъвършенстване на всеки ученик  и по-доброто усвояване на учебния материал.

Чести въпроси

Какво ни идентифицира?

Ние сме училище, което принадлежи към образователната мрежа Arenales. Тук търсим академични постижения, но също и човешки постижения, защото добрият човек обикновено е добър професионалист. Ето защо уважението към другите, към себе си, към добре свършената работа са човешки и християнски ценности, които възпитаваме у нашите ученици ръка за ръка с техните родители. Имаме амбициозната цел да служим на обществото, семействата и учениците.

Какво означава, че училището принадлежи на Arenales Red Educativa?

В момента мрежата се състои от повече от 30 образователни центъра, разпределени по целия свят. Всички те приемат модел на компетенции и ценности, наречен IAM (иновация, автономия, менторство). Точно както включва кодекса на добрите практики, вътрешните правила и плана за равенство. Всички те са документи, които произхождат от години опит и се стремят да гарантират справедливост, приобщаване и равенство.

Какво представлява IAM моделът?

IAM е програма за трансформация, с която се стремим да бъдем авангардни образователни центрове през 21 век. Тази програма е разделена на три основни оси: Иновации: ние се стремим да бъдем отворена организация в постоянна комуникация със света, в който живеем. Автономия: ние помагаме на всеки наш ученик да поеме контрол над живота си, да бъде самостоятелен човек. Наставничество: всеки е главният герой на собственото си образование и в същото време си сътрудничи с тези на другите.

Как се прилага програмата IAM в училище?

Innovación: Чрез инициативата iPad се постига интегрирането на технологиите в образованието. Както и план за развитие на дигитална учебна програма „Мобилно обучение“ през всички етапи. Autonomía: Ние насърчаваме обучението по меки умения: развитие на публично говорене, лидерски умения, развитие на емоционално мислене, творческо мислене и първа помощ и др. Mentoring: Чрез лични уроци между учителя и ученика, да им помогнем да опознаят себе си по-добре, да развият социални умения, да се възползват от талантите си, да изградят самочувствието си и да бъдат щастливи независимо.

Инфо: 02 / 996 4059

Имаме вратите си отворени за вас: искаме да се срещнем с вас, да ви покажем съоръженията и да ви покажем образователния проект.За да направите това, попълнете формуляра и организирайте посещение или ни попитайте какво искате.