Характеристики

Индивидуализирано образование

Предлагаме образование, адаптирано към всеки отделен ученик. То позволява на всеки ученик да постигне максимално развитие на своите способности, да изгради собствена преценка и да може да взима решения свободно и отговорно.

Личният наставник на всеки един ученик заедно с родителите внимателно разглежда образователната програма и процеса на обучение на ученика.

Обучението на учениците се проследява от техния личен наставник, от учителя, който отговаря за вниманието, което получава  всеки ученик. Чрез индивидуални разговори с ученика, родителите и останалите учители, личният наставник координира и направлява обучението.

Испански език

Преподаването на испански език се основава на постепенно потапяне в езика още от първите години на заниманията в училището. След това продължава като триезично обучение в началния и средния курс. Тези занимания се допълват от специалната подготовка за официалните изпити и програмите за езиково обучение в Испания.

40% от уроците са на български език, други 40% на испански, а 20% на английски

„Tablet-School"

ЧСУ Кралица София Испанска залага на образование чрез новите технологии в учебните стаи още от предучилищна група.

Целта е да се подобри качеството на обучението, като станат учебниците по-динамични, попривлекателни и интерактивни в истинския смисъл на думата.

Образователна мрежа Arenales

Образователна мрежа Arenales е международна мрежа от асоциирани образователни центрове, която започна своето пътуване през 2009 г., като се стреми да предостави на своите студенти академично обучение на високо ниво и да популяризира ценности, свързани с добре свършената работа, извършена от измерение на обслужване на другите. Вече има повече от 4000 семейства, които са се доверили на нашата работа, в образование, чувствително към нови методологии, като Множествена интелигентност или Творческо критично мислене.

Мрежата в данните

0

УЧИЛИЩА

0

СТУДЕНТИ

0

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

0

М² СЪОРЪЖЕНИЯ

Чести въпроси

Какво ни идентифицира?

Ние сме училище, което принадлежи към образователната мрежа Arenales. Тук търсим академични постижения, но също и човешки постижения, защото добрият човек обикновено е добър професионалист. Ето защо уважението към другите, към себе си, към добре свършената работа са човешки и християнски ценности, които възпитаваме у нашите ученици ръка за ръка с техните родители. Имаме амбициозната цел да служим на обществото, семействата и учениците.

Какво означава, че училището принадлежи на Arenales Red Educativa?

В момента мрежата се състои от повече от 30 образователни центъра, разпределени по целия свят. Всички те приемат модел на компетенции и ценности, наречен IAM (иновация, автономия, менторство). Точно както включва кодекса на добрите практики, вътрешните правила и плана за равенство. Всички те са документи, които произхождат от години опит и се стремят да гарантират справедливост, приобщаване и равенство.

Какво представлява IAM моделът?

IAM е програма за трансформация, с която се стремим да бъдем авангардни образователни центрове през 21 век. Тази програма е разделена на три основни оси: Иновации: ние се стремим да бъдем отворена организация в постоянна комуникация със света, в който живеем. Автономия: ние помагаме на всеки наш ученик да поеме контрол над живота си, да бъде самостоятелен човек. Наставничество: всеки е главният герой на собственото си образование и в същото време си сътрудничи с тези на другите.

Как се прилага програмата IAM в училище?

Innovación: Чрез инициативата iPad се постига интегрирането на технологиите в образованието. Както и план за развитие на дигитална учебна програма „Мобилно обучение“ през всички етапи. Autonomía: Ние насърчаваме обучението по меки умения: развитие на публично говорене, лидерски умения, развитие на емоционално мислене, творческо мислене и първа помощ и др. Mentoring: Чрез лични уроци между учителя и ученика, да им помогнем да опознаят себе си по-добре, да развият социални умения, да се възползват от талантите си, да изградят самочувствието си и да бъдат щастливи независимо.

Инфо: 02 / 996 4059

Имаме вратите си отворени за вас: искаме да се срещнем с вас, да ви покажем съоръженията и да ви покажем образователния проект.За да направите това, попълнете формуляра и организирайте посещение или ни попитайте какво искате.